Đóng

Lĩnh vực hoạt động

7 / 03 2018

NÔNG LÂM SẢN

nong-san

SPI Group tiếp tục rà soát dự án 127 ha trồng măng trúc xuất khẩu thuộc công ty con TNHH MTV Môi trường Quốc Bảo do SPI nắm 100% vốn.

SPI Group đàm phán mua 95% công ty TNHH Phân bón Quốc tế Âu Việt và xây dựng nhà máy sản xuất phân bón vi sinh hữu cơ tại tỉnh Hậu Giang.

icon-cart 0