Đóng

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

KHOÁNG SẢN

SPI Group luôn phát huy thế mạnh từ các mỏ khoáng sản giàu tài nguyên, mục tiêu trở thành một trong […]

7 / 03 2018

Xem thêm

NÔNG LÂM SẢN

SPI Group tiếp tục rà soát dự án 127 ha trồng măng trúc xuất khẩu thuộc công ty con TNHH MTV […]

7 / 03 2018

Xem thêm

THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ

Đây là một trong những ngành truyền thống của SPI Group, từ những năm đầu thành lập SPI Group đã cung cấp […]

7 / 03 2018

Xem thêm

XUẤT NHẬP KHẨU

SPI Group mở rộng ngành nghề Xuất Nhập Khẩu đẩy mạnh và phát triển sản phẩm ra các thị trường mới, giữ […]

7 / 03 2018

Xem thêm

CÔNG NGHỆ MỚI

SPI Group đang nghiên cứu phát triển các công nghệ mới, ứng dụng công nghệ “ trí tuệ nhân tạo” vào […]

7 / 03 2018

Xem thêm
icon-cart 0