Đóng

Lĩnh vực hoạt động

BÁNH MÌ VBREAD

 BÁNH MÌ VBREAD KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH Bánh mì Vbread hiện có hai loại: Bánh mì 5 sao Vbread và […]

9 / 11 2020

CÔNG NGHỆ MỚI

SPI Group đang nghiên cứu phát triển các công nghệ mới, ứng dụng công nghệ “ trí tuệ nhân tạo” vào […]

7 / 03 2018

XUẤT NHẬP KHẨU

SPI Group mở rộng ngành nghề Xuất Nhập Khẩu đẩy mạnh và phát triển sản phẩm ra các thị trường mới, giữ […]

7 / 03 2018

THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ

Đây là một trong những ngành truyền thống của SPI Group, từ những năm đầu thành lập SPI Group đã cung cấp […]

7 / 03 2018

icon-cart 0