Đóng

Sản Phẩm

Rọ Đá

RỌ ĐÁ

Công nghệ sản xuất rọ đá hay thảm đá của công ty SPI Sài Gòn được sản xuất được tạo […]

18 / 02 2019

Bấc thấm

BẤC THẤM

BẤC THẤM LÀ GÌ? Bấc thấm là vật liệu địa kỹ thuật dùng để thoát nước nhằm gia tăng quá […]

24 / 12 2018

Lưới địa kỹ thuật

LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT

Lưới địa kỹ thuật được công ty SPI Sài Gòn chứng tỏ được ưu điểm của mình về tính kinh tế, tiến […]

17 / 11 2018

Vai Dia Ky Thuat

VẢI ĐỊA KỸ THUẬT DỆT (GET)

Vải địa kỹ thuật (GET) sản xuất trên dây chuyền tự động theo tiêu chuẩn công nghệ Châu Âu, sử dụng […]

15 / 11 2018