Đóng

Sản Phẩm

Rọ Đá

RỌ ĐÁ

Rọ đá là gì? Công nghệ sản xuất rọ đá hay thảm đá của công ty SPI Sài Gòn được […]

18 / 02 2019

Bấc thấm

BẤC THẤM

BẤC THẤM LÀ GÌ? Bấc thấm là vật liệu địa kỹ thuật dùng để thoát nước nhằm gia tăng quá […]

24 / 12 2018

Vai Dia Ky Thuat

VẢI ĐỊA KỸ THUẬT DỆT (GET)

Vải địa kỹ thuật (GET) sản xuất trên dây chuyền tự động theo tiêu chuẩn công nghệ Châu Âu, sử dụng […]

15 / 11 2018